GERT SLINGS<B>stichting 1940-1945</B>
Hoofdstuk 26

AANDACHT VOOR STICHTING 1940-1945 EN STICHTING HERINNERING LO-LKPInleiding

Aan het slot van mijn digitale boek en website over Johannes ter Horst wil ik aandacht vragen voor twee Stichtingen die voortgekomen zijn uit de LO = Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en uit de LKP = Landelijke Organisatie van KnokPloegen. De eerste is Stichting 1940-1945. De tweede is Stichting Herinnering LOLKP. Deze prachtige stichtingen zijn voortgekomen uit de christelijke overtuiging, dat we onze beloften moeten nakomen. 

 

Over de hulp aan onderduikers en de overvallen door de LKP spreekt de landelijke leider van de Knokploegen Liepke Scheepstra. Hij werkte nauw samen met de kp van Johannes ter Horst, zoals we gezien hebben in de hoofdstukken 8 en 9. Scheepstra geeft een aangrijpend en ontroerend overzicht van het verzet tegen de bezetters vanuit christelijke motieven. Aan het slot vertelt Liepke ook over de betekenis van het geloof en het gebed. Zijn verhaal wordt afgesloten met het spelen van Een vast burcht is onze God. Heel mooi.

 

Interview met Liepke Scheepstra, leider van de LKP, op 4 mei 1995

Bron: S.E. (Joke) Scheepstra www.LO-LKP-docu.nl


OPRICHTING "STICHTING 1940-1945" TER VERZORGING VAN NABESTAANDEN en INVALIDEN


Al tijdens de oorlog werd door de LO nagedacht over de vraag: hoe moet dat nu met gezinnen van gearresteerde verzetsmensen? Hoe komen die moeders en hun kinderen aan inkomsten en eten, nu hun echtgenoten gevangen zitten of zijn doodgeschoten? De LO'ers en KP'ers hadden elkaar beloofd: "Als er met jou iets gebeurt, zullen wij voor je vrouw en je kinderen zorgen. Daar hoef je niet over in te zitten."

Om een paar getallen te geven voor een goed beeld: er waren bij de LO 15.000 verzetsmensen betrokken. Daarvan hebben 1100 het leven gelaten. Bij de KP zien we 2200 strijders. Van hen stierven er 514. Al die nabestaanden moesten worden geholpen, zoals was beloofd.

Cor Verburg-de Boer, echtgenote van één van de oprichters, vertelt daarover. Het moet niet zo zijn dat zo'n verzetsvrouw of -weduwe de hand moet ophouden of voor een loket moet wachten om voor de zoveelste keer haar verhaal te vertellen. Nee, er zal ruimhartig voor haar worden gezorgd.

Al eind 1944 wordt er een stichting opgericht: Stichting 40-44. In het geluidsfragment wordt verteld hoe die club verraden is door de jurist van die Stichting.

Na de oorlog is de stichting herbenoemd en zijn de statuten zo gewijzigd dat de naam voortaan luidt Stichting 1940-1945.

Geluidsfragment over de Oprichting Stichting 1940-1945.

Bron: www.LO-LKP-docu.nl

De Stichting 1940-1945 heeft een eigen website: Website Stichting 1940-1945. Daarop is de actuele situatie te vinden. Prachtig dat deze Stichting bestaat en al zoveel goed werk heeft verricht. 


DE STICHTING 1940-1945 VANDAAGOok vandaag werkt de Stichting door. Totaal zijn 40.000 aanvragen behandeld sinds de bevrijding in mei 1945. Dan zou je kunnen denken: nu is het werk wel klaar. Maar nee hoor: in 2021 werden 180 aanvragen gedaan. En in 2022 wordt hetzelfde aantal verwacht. Luister wat de tegenwoordige directeur E.G. van der Wal daarover vertelt:

Hoe het nu gaat met Stichting 1940-1945

Bron: www.LO-LKP-docu.nl


EN DAN IS ER NOG DE "STICHTING HERINNERING LO-LKP"


Fulps Valstar vertelt over deze Stichting


Tot de top van de landelijke organisatie van knokploegen behoorde Leendert Valstar (10/08/1908-04-09-1944). Leendert was tuinder in Naaldwijk in het Westland. Op een bijeenkomst van de LKP waar ook Liepke Scheepstra aanwezig was, vertelde Leendert met blijdschap dat zijn vrouw na 13 jaren eindelijk in verwachting was. Korte tijd daarna werd Leendert gearresteerd en op 4 september 1944 te Vugt doodgeschoten.

Vier maanden na de dood van zijn vader werd Fulps Valstar geboren. Hij heeft zijn vader nooit gekend. In het luisterfragment bevindt hij zich in voormalig concentratiekamp Vugt, waar de naam van zijn vader op een monument staat, samen met 317 andere namen. Hij vertelt dat hij lid is van de Stichting herinnering LO-LKP, die als doelstelling heeft de herinnering aan de gesneuvelden uit het verzet levend te houden.

Verhaal van Fulps Valstar in Vugt.

Bron: www.LO-LKP-docu.

Dus naast de Stichting 1940-1945 bestaat de Stichting Herinnering LOLKP. Waarvan acte.

Opdat wij niet vergeten...


TV-DOCUMENTAIRE OVER HET GROTE GEBOD


 In mei 1995 werd voor de TV een documentaire uitgezonden over de geschiedenis van het verzet in LO en LKP, onder de titel: Het Grote Gebod. Daarin vertelt een groot aantal verzetsmensen over hun geschiedenis en motieven. Als je de hele site tot je hebt genomen, zullen deze mannen en vrouwen je niet onbekend voorkomen.

TV-docu over Het Grote Gebod